Kim jesteśmy?

Młody zespół dążący do zrównoważonego rozwoju wspólnie z klientami i partnerami.

Firma powstała w 1991 roku i od tego czasu aspiruje do miana lidera wśród dostawców usług logistycznych, transportowych i spedycyjnych w regionie.

Naszym Klientom oferujemy szeroką gamę usług w zakresie obsługi logistycznej, przestrzeni magazynowej, transportu towarów oraz spedycji. Napędza nas optymizm i zaangażowanie naszego zespołu, dla którego potrzeby Klienta i wspólne poszukiwanie rozwiązań dążących do optymalizacji kluczowych procesów stanowi wyznacznik codziennej pracy.

Polegamy na własnych zasobach i sprawdzonych współpracownikach, a charakter organizacji pozwala nam na utrzymanie krótkich linii decyzyjnych, co daje możliwość szybkiej reakcji za zmieniające się zapotrzebowania naszych klientów.

Wejście Spółki w skład Grupy ASTA w 2016 roku, zapisało się w historii firmy jako znaczący kamień milowy w drodze do dalszego rozwoju.